четвъртък, 5 януари 2012 г.

Езиковата. Маларме.

Крайно.
Поетична.
Струваш.
Малко е
...недей...
оставам
. оголените думи .
Маларме!
И семиотиката ще е наша. . . . .

Няма коментари:

Публикуване на коментар